Organisatie

De stichting Nieuwjaarsduik Houten heeft zich tot doel gesteld jaarlijks een Nieuwjaarsduik in Houten te organiseren. Op een bijzonder laagdrempelige wijze wil de stichting een steentje bijdragen aan het vergroten van de saamhorigheid en betrokkenheid tussen de bewoners van de gemeente Houten op 1 januari.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Eric de Groot, voorzitter (midden)
Erik Akkerman, penningmeester (rechts)
Evert de Graaf, secretaris / media (links)

Bij de realisatie van de duik wordt het bestuur ondersteund door:

Gemeente Houten Verzorgt het prepareren van het strandje en stelt de dranghekken ter beschikking

KaasHosting is webmaster en verzorgt de techniek op het strand

Scouting Schonauwen Houten verzorgt de soep & worst voor deelnemers

Reddingsbrigade Houten zorgt voor de veiligheid van de deelnemers in het water

EHBO Houten draagt zorg voor eerste hulp

Multiwacht zorgt voor veiligheid

Verkeersregelaars Houten leidt het verkeer in goede banen

Fysio Workshop Houten verzorgt voor deelnemers de warming-up

Onze evenement opperstalmeester praat alles aan elkaar

INTER-AVL verzorgt de muziek en de geluidsversterking