Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Nieuwjaarsduik Houten omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals de duikers.

Op het moment dat jij je gegevens aan Stichting Nieuwjaarsduik Houten, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Stichting Nieuwjaarsduik Houten verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer.

In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat Stichting Nieuwjaarsduik Houten doet met jouw persoonsgegevens. Stichting Nieuwjaarsduik Houten kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derden, die als bewerker uitsluitend in opdracht van Stichting Nieuwjaarsduik Houten zullen optreden. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Stichting Nieuwjaarsduik Houten over jou verzamelt via de website https://nieuwjaarsduikhouten.nl

Websites van derden

Dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van andere partijen waarnaar Stichting Nieuwjaarsduik Houten een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. Stichting Nieuwjaarsduik Houten is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

Welke gegevens

Stichting Nieuwjaarsduik Houten verzameld de volgende gegevens:

  • Naam, Telefoonnummer en adres. Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met een nummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen of als we om contact met je op willen nemen op te nemen.
  • Je leeftijd. Je leeftijd gebruiken wij om te controleren of je oud genoeg bent om deel te mogen nemen aan de duik.
  • Je E-mailadres. We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over de duik te kunnen sturen. Zo ben je op de hoogte indien de duik geannuleerd wordt. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe duiken of andere evenementen. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.
  • Betaalgegevens We slaan betaalgegevens – zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals Sisow. Bij een bestelling maken we zowel een uniek bestelnummer en factuurnummer aan die gekoppeld worden aan je e-mailadres.
  • Foto’s, tijdens het evenement worden foto’s gemaakt, deze foto’s worden gepubliceerd op onze website en op verschillende sociale netwerken zoals Facebook.

Doeleinden

Stichting Nieuwjaarsduik Houten (of een opdrachtnemer van Stichting Nieuwjaarsduik Houten) kan jouw gegevens gebruiken:

  • Ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van nieuwjaarsduiken en andere evenementen in de meest ruime zin.
  • Voor het beheer van haar klantenadministratie.
  • Het versturen van de factuur en het verwerken van de betaling.
  • Om je informatie te verschaffen over nieuwjaarsduiken en andere evenementen. (Bijvoorbeeld via email).
  • Ter registratie van de bezoekersgegevens.
  • Ter verbetering en beveiliging van haar websites.
  • Ter uitvoering van marktonderzoeken.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden (zie hieronder).

Gebruik van cookies

Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen zoals hierboven is omschreven, behoudt Stichting Nieuwjaarsduik Houten zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies.

Jouw privacyrechten

Je hebt enkele handige privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je Stichting Nieuwjaarsduik Houten vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens.
Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via je controlepaneel of mail naar organisatie@nieuwjaarsduikhouten.nl

Beveiliging

Stichting Nieuwjaarsduik Houten doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Deze systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Verstrekking van gegevens

Wij kunnen je gegevens verstrekken aan de met ons gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld het bedrijf wat voor ons de iDeal betalingen afhandelt. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen

Stichting Nieuwjaarsduik Houten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Stichting Nieuwjaarsduik Houten te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.